ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla biznesu » ubezpieczenie OC działalności gospodarczej


ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

ubezpieczenie OC działalności gospodarczejUbezpieczenie OC działalności gospodarczej to odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem działalności, posiadaniem mienia – wprowadzeniem produktu do obrotu, wykonaniem usług. Ochrona obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych – deliktową oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, czyli kontraktową.ubezpieczenie OC działalności gospodarczej


Zobacz też:

» ubezpieczenie majątku firmy
» ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
» ubezpieczenie od dewastacji
» ubezpieczenie od utraty płynności finansowej
» ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
» ubezpieczenie OC zawodowe obowiązkowe
» ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne
» ubezpieczenie OC członków Zarządu
» ubezpieczenie wypadków przy pracy
» ubezpieczenie grupowe pracowników
» ubezpieczenie domu w budowie
» ubezpieczenie biura

© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym     Gwarancje ubezpieczeniowe Jaktorów     ubezpieczenia Wiązowna