Zyskaj spokój
Ubezpiecz

siebie – bliskich – majątek

ubezpieczenia online, polisy mobilne

Ubezpieczenia dla biznesu

Ubezpieczenia dla biznesu to ochrona majątku firmy, budynków, maszyn urządzeń, sprzętu elektronicznego, nakładów inwestycyjnych oraz środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu. To również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) działalności gospodarczej, z uwzględnieniem OC kontraktowego a także ubezpieczenie wypadków przy pracy jak i ubezpieczenie grupowe pracowników.

Ubezpieczenia nieruchomości

Dom i mieszkanie to miejsce naszego wypoczynku, gdzie chcemy czuć się bezpiecznie. Niestety takich zdarzeń jak wyciek wody czy przepięcia w instalacji elektrycznej lub stłuczenia czasami trudno uniknąć. Ubezpieczenia nieruchomości minimalizują stres w tych niekomfortowych sytuacjach i zapewniają finansowe wsparcie.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to najbardziej znany rodzaj ubezpieczenia. Prawie w każdej rodzinie czy firmie są pojazdy wymagające obowiązkowego ubezpieczenia OC. Możemy również skorzystać z dobrowolnej ochrony, takiej jak autocasco czy assistance, które wspierają nas w nieprzewidzianych i czasami kosztownych zdarzeniach.

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę ubezpieczeniową zarówno podczas podróży zagranicznych jak i podczas podróży krajowych po Polsce. W przypadku nagłego zachorowania, następstw choroby przewlekłej czy nieszczęśliwego wypadku Klient ma zapewnioną wszelką pomoc medyczną. Zwolennicy sportów zimowych, sportów wyczynowych czy sportów ekstremalnych również mogą zostać objęci ochroną.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie i zdrowie to wsparcie finansowe w sytuacjach trudnych do przewidzenia, jak wypadek, choroba czy śmierć. To wsparcie i w szczęśliwych wydarzeniach, jak narodziny dziecka. Ubezpieczenie może obejmować poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacje, leczenie specjalistyczne, leczenie za granicą, niezdolność do pracy jak również koszty leczenia i rehabilitację.Ubezpieczenia transportowe

Podczas prowadzenia działalności transportowej jak i przy ubieganiu się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji, niezbędne jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu przewozu lub spedycji ładunku, ubezpieczenie ładunku oraz OC zawodowe przewoźnika drogowego to najistotniejsze ubezpieczenia dla firm prowadzących działalność transportową.

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne obejmują zarówno ubezpieczenia obowiązkowe jak i dobrowolne. Ubezpieczenia obowiązkowe - OC rolnika, budynków rolniczych, można uzupełnić dobrowolnymi, tak by zapewnić kompleksowe zabezpieczenie, w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym i prowadzeniem działalności rolniczej.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe pozwalają zwiększyć płynność finansową firmy. Nie musisz angażować własnych środków, by przedstawić zabezpieczenie na rzecz swoich kontrahentów, inwestorów czy wykonawców.

Oferujemy gwarancje kontraktowe: przetargowe, należytego wykonania, zwrotu zaliczki, właściwego usunięcia wad oraz kaucyjne i środowiskowe.

Inne ubezpieczenia

Ubezpieczenie smartfona, tableta i smartwatcha, dotyczy nowego i używanego sprzętu, nie starszego niż 4 lata od daty premiery w Polsce. Ubezpieczenie dedykowane jest klientom indywidulanym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - ubezpieczenia mobilne, polisy online

ubezpieczenie wypadkowe     Ubezpieczenia komunikacyjne Wiązowna     ubezpieczenia Warszawa Ochota