Ubezpieczenia nieruchomości

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia nieruchomości


Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomościDom i mieszkanie to miejsce naszego wypoczynku, gdzie chcemy czuć się bezpiecznie. Niestety takich zdarzeń jak wyciek wody czy przepięcia w instalacji elektrycznej lub stłuczenia czasami trudno uniknąć. Ubezpieczenia nieruchomości minimalizują stres w tych niekomfortowych sytuacjach i zapewniają finansowe wsparcie.

Ubezpieczeniem możesz objąć dom jednorodzinny, lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu, dom letniskowy, ruchomości domowe, garaż lub inny budynek, małą architekturę, elementy w budowie. Ochroną objęte są mury, czyli ściany i stropy, pomieszczenia przynależne, jak piwnica, komórka lokatorska, strych oraz stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować jak glazura, podłogi, stałe wyposażenie łazienek, sprzęt AGD w zabudowie.

Nieruchomości można ubezpieczyć w ramach odpowiedzialności za ryzyka nazwane takie jak deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, dewastacja, stłuczenie lub ubezpieczyć w formule all risks, czyli od wszystkich zdarzeń nieujętych w katalogu wyłączeń.

Wygodnym dodatkiem do ubezpieczenia domu i mieszkania jest assistance, który w razie szkody zapewnia dostęp do specjalistów, takich jak ślusarz, hydraulik, elektryk, stolarz czy szklarz. Sprzęt AGD i RTV też można naprawić, o ile nie jest starszy niż 6 lat. Medyczne usługi również wchodzą w zakres i zadziałają, gdyby na przykład konieczna była wizyta lekarza do dziecka z gorączką.Ubezpieczenia nieruchomościWłaściciele domów patrzą na aktualne ceny materiałów budowlanych i gratulują sobie, że oni szczęśliwie etap budowy mają już zakończony. Ubezpieczenie domu daje nam gwarancje, że otrzymamy środki finansowe, pozwalające nam na odbudowę, choćby w przypadku zerwanego dachu.


więcej »
Zalanie sąsiada lub przez sąsiada to najczęstsze szkody w mieszkaniu. I szkody zdarzają się nie tylko w budynkach ze starą instalacją, ale równie często w nowych, ledwo co oddanych do użytku mieszkaniach.


więcej »
Ubezpieczeniem można objąć dom w budowie, przy czym ubezpieczenie elementów w budowie od kradzieży, możliwe jest dopiero, gdy budynek osiągnie stan surowy zamknięty.


więcej »
Ubezpieczeniem możemy objąć dom letniskowy, przeznaczony do celów rekreacyjnych, położony na działce rekreacyjnej.


więcej »
Ubezpieczenie domu lub mieszkania z przeznaczeniem na wynajem na cele mieszkalne, nie wiąże się z podwyższoną składką, natomiast chroni właściciela w przypadku dewastacji stałych elementów nieruchomości dokonanej przez najemcę/lokatora.


więcej »
Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej obejmuje części wspólne, mury, fundamenty, dach czy windę, ale nie dotyczy poszczególnych lokali. Natomiast odpowiedzialność cywilna wspólnoty to ochrona w przypadku roszczeń osób trzecich. Roszczenia mogą obejmować zniszczenie mienia lub uszkodzenie ciała, będące skutkiem zaniedbania lub niewłaściwego wykonania obowiązków spoczywających na wspólnocie mieszkaniowej.


więcej »
Ubezpieczenie biura to ochrona nie tylko przed zalaniem czy pożarem, ale także ochrona w przypadku dewastacji witryny czy budynku, w tym graffiti. Ochroną możemy objąć także sprzęt elektroniczny, jak laptopy i telefony komórkowe. Ubezpieczenie zadział nie tylko w biurze, ale również w drodze do Klienta, czyli w ramach tak zwanego mobilnego użytkowania.


więcej »
Ubezpieczenie małej architektury obejmuje ogrodzenie ze stałymi elementami takimi jak bramy, furtki, skrzynki na listy, elementy instalacji domofonowej oraz inne przedmioty tego typu trwale związane z ogrodzeniem. To także chodniki, podjazdy, boiska sportowe, korty tenisowe, maszty antenowe, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, altany, wiaty, grille murowane, oświetlenie posesji, pomieszczenia na śmieci lub narzędzia a nawet baseny, sauny, jacuzzi, piaskownice, oczka wodne, fontanny, studnie oraz przydomowe elektrownie wiatrowe.


więcej »
Ubezpieczenie roślinności ogrodowej obejmuje zasadzone w gruncie drzewa, krzewy, byliny, pnącza, trawy. Zakres ubezpieczenia to między innymi deszcz nawalny, powódź, pożar, silny wiatr, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, zapadanie się ziemi. W przypadku powyższych zdarzeń, odszkodowanie obejmuje koszt naprawy roślinności lub nabycia nowych sadzonek nasion, a także koszt pracy ogrodnika.


więcej »
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem odnosi się nie tylko do domu i mieszkania, ale także do pomieszczeń przynależnych, czyli piwnicy, komórki lokatorskiej czy garażu a także z nagrobków. Zniszczone mienie, mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem rabunku, bądź kradzieży z włamaniem również objęte jest ochroną.


więcej »
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) to ochrona w sytuacji, gdy zobowiązani jesteśmy, zgodnie z prawem, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Korzystamy z tej ochrony, gdy na przykład zalejemy mieszkanie sąsiada.


więcej »
Rozszerzeniem OC w życiu prywatnym jest OC dziecko. Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe spowodowane przez dzieci, które w chwili wyrządzenia szkody nie ukończyły 13 lat, bez ustalania winy w nadzorze opiekuna.


więcej »
Ubezpieczenie sprzętu poza domem, czyli miejscem ubezpieczenia, warto rozważyć w sytuacji korzystania z przedmiotów służbowych lub przedmiotów wypożyczonych. Przenośny sprzęt komputerowy, fotograficzny, muzyczny, medyczny, sportowy czy biwakowy możemy ochronić w razie nieumyślnego wypadku, rabunku lub wypadku komunikacyjnego. Ochrona działa nie tylko terytorium Polski, ale również i za granicą.


więcej »
Ubezpieczenie nagrobka obejmuje uszkodzenie budowli w wyniku zdarzeń losowych, jak powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego a także w wyniku dewastacji lub kradzieży.


więcej »© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - Ubezpieczenia nieruchomości

ubezpieczenie assistance opony     Ubezpieczenia dla biznesu Warszawa     ubezpieczenia Warszawa Wawer