Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Ubezpieczenia » Ubezpieczenie na życie i zdrowie


Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie i zdrowieUbezpieczenie na życie i zdrowie to wsparcie finansowe w sytuacjach trudnych do przewidzenia, jak wypadek, choroba czy śmierć. To wsparcie i w szczęśliwych wydarzeniach, jak narodziny dziecka. Ubezpieczenie może obejmować poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacje, leczenie specjalistyczne, leczenie za granicą, niezdolność do pracy jak również koszty leczenia i rehabilitację.

Ubezpieczenie na życie to często zabezpieczenie kredytu hipotecznego, by w razie nieprzewidzianych zdarzeń, kredyt nie był obciążeniem dla najbliższych. Jednocześnie taka polisa dopełnia wymagania banku w zakresie zabezpieczeń.Ubezpieczenie na życie i zdrowieUbezpieczenie NNW szkole to najpopularniejsze ubezpieczenie, dotyczące ochrony życia. Obejmuje ochroną dzieci, młodzież szkolną i studentów do 26. roku życia, w szkole i poza nią, podczas wszystkich aktywności, uprawiania sportów i we wszystkich sytuacjach życiowych.


więcej »
Ubezpieczenie posagowe dla dziecka zabezpiecza przyszłość dziecka. Możemy zafundować dzieciom taki bufor bezpieczeństwa, dzięki któremu będą miały łatwiejszy start w dorosłe życie. Ubezpieczenie nie tylko pełni funkcję oszczędnościową, ale również ochronną. W przypadku śmierci jednego z rodziców, polisa nie jest obciążeniem finansowym dla rodziny, bo Ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek.


więcej »
Ubezpieczenie wypadkowe, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków może obejmować trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, operację, koszty leczenia czy niezdolność do pracy i rehabilitację. Wypadek może się zdarzyć w życiu codziennym, w trakcie uprawiania sportu lub podczas podróży samochodem lub innym środkiem komunikacyjnym.


więcej »
Ubezpieczenie chorobowe, czyli ubezpieczenie dające ochronę w przypadku wystąpienia choroby. Ochrona może obejmować pobyt w szpitalu, operację, koszty leczenia, drugą opinię medyczną, leczenie specjalistycznie takie jak chemioterapia czy radioterapia oraz niezdolność do pracy, rehabilitację i poważne zachorowanie.


więcej »
Choroby układu krążenia i choroby nowotworowe to przyczyna prawie 67% zgonów. Ochrona może obejmować trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, operację, badania diagnostyczne, drugą opinię medyczną, leczenie specjalistycznie oraz niezdolność do pracy, specjalistyczną rehabilitację i poważne zachorowanie.


więcej »
Ubezpieczenie poważnego zachorowania obejmuje ochroną w sytuacji wystąpienia określonych chorób a ich zdiagnozowanie opiera się na badaniach laboratoryjnych, histopatologicznych lub obrazowych. Poważne zachorowanie to między innymi nowotwór, zawał serca, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, zakażenie wirusem HIV, kardiomiopatia, neuroborelioza czy niewydolność wątroby lub nerek.


więcej »
Ubezpieczenie onkologiczne obejmuje ochroną w sytuacji wystąpienia nowotworu zarówno w stadium przedinwazyjnym jak i inwazyjnym. Ochrona może obejmować pobyt w szpitalu, operację, badania diagnostyczne, drugą opinię medyczną, leczenie specjalistycznie takie jak chemioterapia czy radioterapia oraz niezdolność do pracy, rehabilitację i poważne zachorowanie.


więcej »
Ubezpieczenie leczenia za granicą to dostęp do leczenia na najwyższym światowym poziomie na całym świecie. Ochroną objęte są poważne zachorowania: nowotwory (nowotwór złośliwy, nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, ciężka dysplazja nowotworowa), leczenie chirurgiczne: operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass), operacja zastawki serca, operacja mózgu, operacja łagodnego guza rdzenia kręgowego oraz przeszczep narządów od żywego dawcy i przeszczep szpiku kostnego.


więcej »
Ubezpieczenie assistance medyczne mają różny zakres a polegają na organizowaniu lub organizowaniu i pokryciu kosztów świadczeń realizowanych począwszy od wizyty lekarskiej a kończąc opieką nad psami i kotami. Badania i zabiegi w placówce medycznej, transport medyczny, wizytę pielęgniarki, dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, korepetycje z wybranych przedmiotów, opiekę domową po hospitalizacji oraz dostosowanie miejsca zamieszkania.


więcej »
Ubezpieczenie grupowe to oferta skierowana do firm. Ochroną mogą zostać objęci pracownicy zatrudnieni na podstawie nie tylko umowy o pracę , ale również innych umów, jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również bliscy pracowników, współmałżonek i dorosłe dzieci. Zakres ochrony jest zazwyczaj szeroki, od pobytu w szpitalu w wyniku wypadku i choroby, poważnego zachorowania do urodzenia się dziecka.


więcej »
Pasjonat sportów ekstremalnych może zabezpieczyć się odpowiednią polisą. Ubezpieczeniem mogą być objęte następujące sporty ekstremalne: akrobatyka, abseiling (zjazd na linie), baseball, bobsleje, boks, futbol amerykański, hokej na lodzie, jeździectwo, judo, kolarstwo szosowe i górskie, narciarstwo, piłka (ręczna, nożna, siatkowa, koszykowa), polo, podnoszenie ciężarów, rugby, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboarding, spadochroniarstwo, speleologia, sporty/sztuki walki, sporty lotnicze, motorowe, motorowodne, wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka wysokogórska i lodowa, zapasy, żeglarstwo oceaniczne.


więcej »© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - Ubezpieczenie na życie i zdrowie

ubezpieczenie małej architektury i ogrodzenia     Ubezpieczenia rolne Warszawa Bielany     ubezpieczenia Podkowa Leśna