Ubezpieczenia komunikacyjne

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia komunikacyjne


Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjneUbezpieczenia komunikacyjne to najbardziej znany rodzaj ubezpieczenia. Prawie w każdej rodzinie czy firmie są pojazdy wymagające obowiązkowego ubezpieczenia OC. Możemy również skorzystać z dobrowolnej ochrony, takiej jak autocasco czy assistance, które wspierają nas w nieprzewidzianych i czasami kosztownych zdarzeniach.Ubezpieczenia komunikacyjneUbezpieczenie OC samochodu w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem. Zapewnia odszkodowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządzi nim szkodę innym osobom i zgodnie z prawem ponosi za to odpowiedzialność.


więcej »
Ubezpieczenie OC motocykla lub motoroweru w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zapewnia odszkodowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca motocykla lub motoroweru wyrządzi nim szkodę innym osobom i zgodnie z prawem ponosi za to odpowiedzialność.


więcej »
Skutery mają wielu wielbicieli ze względu na niewielkie zużycie paliwa, niską cenę i świetną mobilność w zatłoczonych miastach. Skuter ma specyficzną konstrukcję i może być zarejestrowany zarówno jako motorower jak i motocykl. Niemniej w każdym przypadku objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC, zapewniającym odszkodowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca skutera wyrządzi nim szkodę innym osobom i zgodnie z prawem ponosi za to odpowiedzialność cywilną.


więcej »
Przyczepa mimo, że nie posiada własnego silnika i nie jest w stanie poruszać się samodzielnie jest traktowana jak rodzaj pojazdu. Zgodnie zatem z prawem objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC, które zapewnia odszkodowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca przyczepy wyrządzi nią szkodę innym osobom i zgodnie z prawem ponosi za to odpowiedzialność.


więcej »
Przejażdżka rowerowa może zakończyć się wypadkiem. W takiej sytuacji przyda się pomoc na miejscu, czyli assistance rowerowy, pieniądze na naprawę roweru jak również konsultacja lekarska czy rehabilitacja, jeśli będą konieczne.
Ubezpieczenie roweru poza miejscem ubezpieczenia dotyczy ochrony w przypadku usiłowania lub dokonania rabunku, wypadku rowerowego lub zdarzeń losowych, jak powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, wybuch.


więcej »
Ubezpieczenie autocasco dla flot samochodowych skierowane jest do firm, które użytkują i zadeklarują do ubezpieczenia co najmniej 5 pojazdów.


więcej »
Ubezpieczenie autocasco (AC) to kompleksowe ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Obejmuje nie tylko standardowe zdarzenia, ale i wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia (formuła all risks).

Szczęśliwy posiadacz nowego auta może skorzystać z gwarancji niezmiennej sumy ubezpieczenia przez 3 lata. Dzięki tej opcji Klient ma gwarancję, że w razie kradzieży samochodu lub szkody całkowitej otrzyma odszkodowanie równe wartości pojazdu wpisanej na fakturze, nawet w trzecim roku ubezpieczenia.


więcej »
Assistance pojazdu to ubezpieczenie zapewniające pomoc w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych związanych z ubezpieczonym pojazdem, np. holowanie pojazdu, samochód zastępczy, utrata lub zniszczenie kluczy do pojazdu, zatrzaśnięcie kluczy wewnątrz pojazdu, przepalenie żarówki, rozładowanie akumulatora, próbę usprawnienia pojazdu. Zakres oferowanej pomocy zależy od wybranego wariantu assistance.


więcej »
Ubezpieczenie assistance szyby zapewnia pomoc w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia szyby w wyniku na przykład dewastacji, włamania, działania żywiołów, uderzenia kamienia wypadającego spod kół innego samochodu. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyb.


więcej »
Przebicie opony może zdarzyć się każdemu, a nie każdy posiada ochotę i umiejętności, by wymienić samodzielnie uszkodzone ogumienie. Ubezpieczenie obejmuje wymianę uszkodzonej opony na zapasową, lub użycie zestawu naprawczego będącego na wyposażeniu pojazdu lub holowanie do najbliższego serwisu, by dokonać naprawy ogumienia.


więcej »
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u kierowcy i pasażerów, wspólnie podróżujących.


więcej »
Zielona Karta (ZK) jest dobrowolnym ubezpieczeniem OC, oferowanym posiadaczom pojazdów samochodowych i przyczep zarejestrowanych na terytorium RP, wyjeżdżających do któregoś z państw, na terenie których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty, np. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Izraela, Mołdawii, Macedonii, Ukrainy.


więcej »
Ubezpieczenie OC graniczne (UG) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które zawiera się w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego w państwie nienależącym do Porozumienia Wielostronnego, nie posiada ważnego ubezpieczenia granicznego lub ważnej Zielonej Karty (ZK).


więcej »© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - Ubezpieczenia komunikacyjne

ubezpieczenie assistance medyczne     Ubezpieczenia dla biznesu Piastów     ubezpieczenia Józefów