Gwarancje ubezpieczeniowe

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia » Gwarancje ubezpieczeniowe


Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczenioweGwarancje ubezpieczeniowe pozwalają zwiększyć płynność finansową firmy. Nie musisz angażować własnych środków, by przedstawić zabezpieczenie na rzecz swoich kontrahentów, inwestorów czy wykonawców.

Oferujemy gwarancje kontraktowe: przetargowe, należytego wykonania, zwrotu zaliczki, właściwego usunięcia wad oraz kaucyjne i środowiskowe.

Gwarancje kontraktowe:
• przetargowa (wadialna)
Gwarancja zabezpiecza wadium wymagane przez organizatorów postępowań od firm biorących w nich udział.
• należytego wykonania
Gwarancja zabezpiecza beneficjenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu kontraktu przez Wykonawcę.
• zwrotu zaliczki
Dla beneficjenta to zabezpieczenie zaliczki wypłaconej zgodnie z kontraktem na poczet rozpoczęcia prac objętych kontraktem, zakupu materiałów, wynajęcia maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktu czy sfinansowania prac przygotowawczych takich jak: dokumentacja techniczna, przygotowanie terenu pod budowę i innych.
• właściwego usunięcia wad
Gwarancja zabezpiecza terminowe i należyte usunięcie wad ujawnionych po zakończeniu realizacji kontraktu w związku z udzieloną przez wykonawcę rękojmią lub gwarancją jakości.Gwarancje ubezpieczeniowe


ZAMÓW KONTAKT

Oddzwonimy w ciągu 24 godzin!


© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - Gwarancje ubezpieczeniowe

ubezpieczenie OC zielona karta HDI     Ubezpieczenie na życie i zdrowie Warszawa Śródmieście     ubezpieczenia Żyrardów