Ubezpieczenia rolne

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia rolne


Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolneUbezpieczenia rolne obejmują zarówno ubezpieczenia obowiązkowe jak i dobrowolne. Ubezpieczenia obowiązkowe - OC rolnika, budynków rolniczych, można uzupełnić dobrowolnymi, tak by zapewnić kompleksowe zabezpieczenie, w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym i prowadzeniem działalności rolniczej.Ubezpieczenia rolneUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika jest obowiązkowe, zatem wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny są zobligowane do posiadania powyższego ubezpieczenia. OC rolnika chroni go od szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej.

Ubezpieczeniem OC objęty jest rolnik oraz wszystkie osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.


więcej »
Ubezpieczenie dobrowolne gospodarstwa rolnego obejmuje budowle rolnicze, na przykład wagi najazdowe, stacje transformatorowe, ujeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki oraz altanki i lampy ogrodowe, a także silosy, czyli budowle do przechowywania produktów sypkich.


więcej »
Ubezpieczenie maszyn rolniczych, wyposażenia budynków gospodarczych obejmuje na przykład systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, sortowniki, dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze czy elektroniczne urządzenia sterujące.


więcej »
Ubezpieczenie produktów rolnych obejmuje plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach, budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.


więcej »
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich obejmuje bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzodę chlewną oraz drób rzeźny i nieśny.


więcej »© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - Ubezpieczenia rolne

ubezpieczenie sprzętu poza domem     Ubezpieczenie na życie i zdrowie Brwinów     ubezpieczenia Warszawa Śródmieście