Ubezpieczenia transportowe

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia transportowe


Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowePodczas prowadzenia działalności transportowej jak i przy ubieganiu się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji, niezbędne jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu przewozu lub spedycji ładunku, ubezpieczenie ładunku oraz OC zawodowe przewoźnika drogowego to najistotniejsze ubezpieczenia dla firm prowadzących działalność transportową.Ubezpieczenia transportoweUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźnika drogowego w ruchu krajowym odnosi się do krajowego przewozu przesyłek i odpowiada za szkody rzeczowe zaistniałe w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.


więcej »
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym odnosi się do międzynarodowego przewozu przesyłek i odpowiada za szkody rzeczowe zaistniałe w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.


więcej »
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym odnosi się do kabotażowego przewozu przesyłek i odpowiada za szkody rzeczowe zaistniałe w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.


więcej »
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) spedytora odnosi się do usług spedycji krajowej oraz międzynarodowej i odpowiada za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, w tym odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów.


więcej »© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - Ubezpieczenia transportowe

ubezpieczenie nagrobka HDI     Inne ubezpieczenia Komorów     ubezpieczenia Warszawa