ubezpieczenie graniczne

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia komunikacyjne » ubezpieczenie graniczne


ubezpieczenie graniczne

ubezpieczenie graniczneUbezpieczenie OC graniczne (UG) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które zawiera się w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego w państwie nienależącym do Porozumienia Wielostronnego, nie posiada ważnego ubezpieczenia granicznego lub ważnej Zielonej Karty (ZK).
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia granicznego powstaje:
• przy wjeździe na terytorium RP, w przypadku braku ważnego ubezpieczenia OC zielonej karty, przed przekroczeniem granicy RP z Białorusią, Rosją lub Ukrainą,
• w czasie pobytu na terytorium RP, w przypadku gdy wygasła ważność ubezpieczenia granicznego (również zawartego w innym państwie) lub zielonej karty.

Podstawę prawną ubezpieczenia granicznego stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.ubezpieczenie graniczne


Zobacz też:

» ubezpieczenie OC samochodu
» ubezpieczenie OC motocykla
» ubezpieczenie OC skutera
» ubezpieczenie OC przyczepy
» ubezpieczenie dla rowerzystów
» ubezpieczenie floty dla firm
» ubezpieczenie autocasco (AC)
» ubezpieczenie assistance pojazdu
» ubezpieczenie assistance szyby
» ubezpieczenie assistance opony
» ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera
» ubezpieczenie OC zielona karta