ubezpieczenie grupowe

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenia » Ubezpieczenie na życie i zdrowie » ubezpieczenie grupowe


ubezpieczenie grupowe

ubezpieczenie grupoweUbezpieczenie grupowe to oferta skierowana do firm. Ochroną mogą zostać objęci pracownicy zatrudnieni na podstawie nie tylko umowy o pracę , ale również innych umów, jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również bliscy pracowników, współmałżonek i dorosłe dzieci. Zakres ochrony jest zazwyczaj szeroki, od pobytu w szpitalu w wyniku wypadku i choroby, poważnego zachorowania do urodzenia się dziecka.ubezpieczenie grupowe


Zobacz też:

» ubezpieczenie NNW szkolne
» ubezpieczenie posagowe dla dziecka
» ubezpieczenie wypadkowe
» ubezpieczenie chorobowe
» ubezpieczenie zawału serca i udaru mózgu
» ubezpieczenie poważnego zachorowania
» ubezpieczenie onkologiczne
» ubezpieczenie leczenia za granicą
» ubezpieczenie assistance medyczne
» ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka

© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - ubezpieczenie grupowe

ubezpieczenie telefonu, tableta     Ubezpieczenia dla biznesu Warszawa     ubezpieczenia Pruszków