ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia nieruchomości » ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

ubezpieczenie OC w życiu prywatnymUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) to ochrona w sytuacji, gdy zobowiązani jesteśmy, zgodnie z prawem, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Korzystamy z tej ochrony, gdy na przykład zalejemy mieszkanie sąsiada.

Dodatkową ochroną zainteresowani są właściciele domów i mieszkań na wynajem oraz najemcy nieruchomości:

• Ubezpieczenie OC najemcy – obejmuje szkody rzeczowe powstałe w nieruchomości oraz mieniu ruchomym stanowiącym wyposażenie nieruchomości, z której Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu,

• Ubezpieczenie OC lokator – obejmuje szkody rzeczowe powstałe w mieniu osób trzecich podczas korzystania przez lokatora/najemcę z nieruchomości, za zgodą i wiedzą jej właściciela.ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


Zobacz też:

» ubezpieczenie domu
» ubezpieczenie mieszkania
» ubezpieczenie domu w budowie
» ubezpieczenie domu letniskowego
» ubezpieczenie domu lub mieszkania na wynajem
» ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej
» ubezpieczenie biura
» ubezpieczenie małej architektury i ogrodzenia
» ubezpieczenie roślinności ogrodowej
» ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
» ubezpieczenie OC dziecka
» ubezpieczenie sprzętu poza domem
» ubezpieczenie nagrobka

© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

ubezpieczenie domu     Ubezpieczenia komunikacyjne Warszawa Falenica     ubezpieczenia Warszawa Ursus