ubezpieczenie OC członków Zarządu

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

ubezpieczenie OC członków Zarządu

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla biznesu » ubezpieczenie OC członków Zarządu


ubezpieczenie OC członków Zarządu

ubezpieczenie OC członków ZarząduUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) członków Zarządu to ochrona osób zarządzających firmami na wypadek roszczeń osób trzecich. Roszczenia mogą dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, niewłaściwego prowadzenia spraw firmy, braku kontroli nad działaniem firmy lub niezłożenie wniosku o upadłość firmy.ubezpieczenie OC członków Zarządu


Zobacz też:

» ubezpieczenie majątku firmy
» ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
» ubezpieczenie od dewastacji
» ubezpieczenie od utraty płynności finansowej
» ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
» ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
» ubezpieczenie OC zawodowe obowiązkowe
» ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne
» ubezpieczenie wypadków przy pracy
» ubezpieczenie grupowe pracowników
» ubezpieczenie domu w budowie
» ubezpieczenie biura

© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - ubezpieczenie OC członków Zarządu

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego     Inne ubezpieczenia Milanówek     ubezpieczenia Pruszków