ubezpieczenie grupowe pracowników

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

ubezpieczenie grupowe pracowników

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla biznesu » ubezpieczenie grupowe pracowników


ubezpieczenie grupowe pracowników

ubezpieczenie grupowe pracownikówUbezpieczenie grupowe to oferta skierowana do firm. Ochroną mogą zostać objęci pracownicy zatrudnieni na podstawie nie tylko umowy o pracę , ale również innych umów, jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również bliscy pracowników, współmałżonek i dorosłe dzieci. Zakres ochrony jest zazwyczaj szeroki, od pobytu w szpitalu w wyniku wypadku i choroby, poważnego zachorowania do urodzenia się dziecka.ubezpieczenie grupowe pracowników


Zobacz też:

» ubezpieczenie majątku firmy
» ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
» ubezpieczenie od dewastacji
» ubezpieczenie od utraty płynności finansowej
» ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
» ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
» ubezpieczenie OC zawodowe obowiązkowe
» ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne
» ubezpieczenie OC członków Zarządu
» ubezpieczenie wypadków przy pracy
» ubezpieczenie domu w budowie
» ubezpieczenie biura

© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - ubezpieczenie grupowe pracowników

ubezpieczenie OC rolnika     Gwarancje ubezpieczeniowe Brwinów     ubezpieczenia Podkowa Leśna