ubezpieczenie majątku firmy

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla biznesu » ubezpieczenie majątku firmy


ubezpieczenie majątku firmy

ubezpieczenie majątku firmyUbezpieczenie majątku firmy obejmuje budynki, budowle, lokale, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i wartości pieniężne. Ochrona obejmuje uszkodzenia, zniszczenia lub utratę mienia między innymi w wyniku zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku, stłuczenia, dewastacji.ubezpieczenie majątku firmy


Zobacz też:

» ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
» ubezpieczenie od dewastacji
» ubezpieczenie od utraty płynności finansowej
» ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
» ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
» ubezpieczenie OC zawodowe obowiązkowe
» ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne
» ubezpieczenie OC członków Zarządu
» ubezpieczenie wypadków przy pracy
» ubezpieczenie grupowe pracowników
» ubezpieczenie domu w budowie
» ubezpieczenie biura

© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - ubezpieczenie majątku firmy

ubezpieczenie OC skutera     Gwarancje ubezpieczeniowe Warszawa Ochota     ubezpieczenia Żyrardów