ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia turystyczne » ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

ubezpieczenie OC w życiu prywatnymUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) to ochrona w sytuacji, gdy zobowiązani jesteśmy, zgodnie z prawem, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Korzystamy z tej ochrony, gdy na przykład zalejemy mieszkanie sąsiada lub uszkodzimy meble w hotelu.ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


Zobacz też:

» ubezpieczenie turystyczne krajowe
» ubezpieczenie turystyczne zagraniczne
» ubezpieczenie assistance
» ubezpieczenie kosztów leczenia
» ubezpieczenie bagażu podróżnego
» ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka

© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

ubezpieczenie OC dziecka     Ubezpieczenie na życie i zdrowie Żyrardów     ubezpieczenia Błonie